Hier kunt u foto's bekijken van producties waarin Susanne in het verleden te zien was.